+ A | - a | Visszaállít
2020. júl.
06
  Furcsaságok katalógusa a SETI-nek
Kategória: Hogy mik vannak ?!... - Közzétette: nordi
szerző: Galántai Zoltán

A The Breakthrough Listen (BL) projekt speciális katalógust állított össze a Világmindenség rendhagyó jelenségeiről. Ez a SETI-n belül az utóbbi évtizedek koncepcióihoz képest határozott irányváltást jelent.
A BL abból indult ki, hogy a szokatlan/anomáliának tűnő dolgok talán azért ilyenek, mert nem az uniformizáló természettörvények, hanem egy gondolkodó lény hozta őket létre.
Ez persze egyáltalán nem új ötlet: az 1960-as években a SETI-vel foglalkozók az egyik lehetséges megoldásnak a „csodakeresést” (vagyis az anomáliák keresését) tartották, és csak később vált általánossá az a megközelítés, amely azt feltételezve, hogy a Föld ugyanúgy átlagos hely, mint ahogy – ezen nézet képviselői szerint – a földi élet és értelem is, az „átlagos” helyekre koncentrált. Aminek nagy lökést adott a 90-es évek közepétől az exobolygók felfedezése és az a meggyőződés, hogy ezek léte az „átlagossági megközelítést” támasztja alá. Elvégre ha a bolygók, sőt, esetleg a földszerű bolygók is átlagosnak számítanak, akkor a ránk jellemző élet és értelem is az, ugye?

Az elmúlt évtizedek ha nem is cáfolták, eddig nem igazolták a fentebbi elképzelést, úgyhogy a BL Exotica katalógusa most a számba jöhető különlegességeket próbálja összeszedni. Méghozzá több mint 700-at a „mindenből egyet” elvet követve, és eközben a csillagászati objektumokat négy kategóriába sorolja:

- „prototípusok”: „minden égi objektumból legalább egy minta” (bolygók, holdak, csillagok, illetve ezek fejlődésének különböző állomásai; galaxisok, kvazárok stb.);
- „szuperlatívuszok”: extrém tulajdonságú objektumok a legforróbb bolygóktól a legszélsőségesebb (nagyon kicsi vagy nagyon nagy) fémtartalmú csillagokig és hasonlókig bezárólag;
- „anomáliák”: ezek azok, melyek létezésére és tulajdonságaira egyelőre nem találtunk teljes és kielégítő magyarázatot (a katalógus összeállítói szerint ilyen lenne pl. a furcsa halványodást produkáló Tabby csillag csakúgy, mint az Oumuamua vagy mondjuk egyes megmagyarázgatatlan, nanoszekundumos lézerfelvillanások). Végezetül a fentebbieket kiegészíti a
- „kontroll minta”, melyektől nem várunk pozitív eredményt a SETI-vel kapcsolatban.

Mindent egybevetve tehát a hagyományos „keressünk olyan életet, mint a miénk” (és persze olyan értelmet is) helyett a technoszignatúrák kereséséről van szó. Illetve arról a meggyőződésről, hogy az értelem a szokványostól – értsd: természetes úton létrejövő jelenségektől – eltérőeket is létrehozhat (még ha nem is szükségszerű, hogy ami nem szokványos, az mesterséges legyen).


Az ún. wunderkammer (cabinet of curiosities) annak a modern értelemben vett tudományosságnak a kialakulása előtt volt divatos Európában, amely a rendhagyó példák és kivételek helyett már az egyes eseteken keresztül megnyilvánuló szabályszerűségekre (adott esetben természeti törvényekre) koncentrált. Itt viszont – a névnek megfelelően – még minden érdekes, kuriozitásnak minősülő dolgot összegyűjtöttek a megkövült cápafogtól és idegen pénzektől az érdekes festményekig és furcsa alakú kagylókig bezárólag. Túlságosan kézenfekvő a párhuzam az Exotica katalógusával ahhoz, hogy hosszan fejtegessük.

Mindez – számomra – izgalmasnak hangzik még akkor is, ha végső soron nem történik más, mint hogy „mesterséges” dolgokra/jelekre/bármikre próbálunk rábukkanni. Ami viszont azért lehet problémás, mert a „természetes” és „mesterséges” megkülönböztetése arra épül, hogy tudjuk, hogy melyik melyik, és ezek a fogalmak csak egymáshoz képest értelmezhetőek. Értsd: a természetes az, ami nem mesterséges – és fordítva. Csak éppen ha egyes esetekben nincs megbízható kiindulási pontunk, akkor hogyan leszünk képesek megkülönböztetni őket?

Mármint hacsak nem valami olyan dolgot találunk, ahol kizárható a természetes eredet. Egy, a pi számjegyeiből létrejövő jelsorozat például nehezen elképzelhető, hogy ne mesterséges lenne. És hátha vannak ugyanilyen egyértelmű technoszignatúrák is, csak még nem botlottunk beléjük.

forrás:/urvilag/
Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz